ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning lägges 1/10 till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av skolstyrelsen i Jönköpings kommun till förmån för eleverna vid grundskolor i Jönköpings kommun, företrädesvis såsom -belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit -belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott -stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola -hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands -studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål -förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns grundskola
Organisationsnummer:802479-3591
Adress:
  • Jönköpings kommun, Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:121 773 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS