ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till patienter vid Filipstads sjukhus 1. Såsom bidrag under eller efter sjuhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskadarbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad. 2. Såsom bidrag till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att bekosta. 3. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel. 4. Såsom bidrag till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av. 5. Såsom bidrag till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl annars inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen enligt ovan får dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del dessa skall täckas av medel från allmän försäkringskassa. För samfonden skall gälla, att patienter anställda vid Norra och Södra Saxå egendomar i Färnebo socken – som dessa egendomar geografiskt var, när donationen tillkom – skall ha företräde till samfondens avkastning i enlighet med bestämmelserna för Maria Hartmans fond, dock högst med ett så stort belopp som motsvarar fondens andel av samfondens totala avkastning. Permutationsbeslut 2017-04-25 från Kammarkollegiet, Stockholm Ändra § 3 första stycket till Fondens medel får användas till patienter folkbokförda i Filipstad. Ändra § 3 sista stycket till Fondens medel enligt ovan får dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgifter i den del dessa skall täckas av medel från allmänn försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden för patienter vid Filipstads sjukhus
Organisationsnummer:874001-1153
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:555 300 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS