ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola för a. belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, b. belöning till elev,som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik och idrott, c. stipendium för fortsatt utbildning, d. hjälp åt elev för studier eller för studieresa – inom eller utomlands, e. studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller f. förvärv av materiel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden för grundskolans donationsmedel i Trelleborg
Organisationsnummer:847000-4113
Adress:
  • Trelleborgs kommun
  • Algatan 13
  • 231 42 Trelleborg
Telefonnummer:0410-73 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:458 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS