ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt präst som prövades med avseende på församlingarnas bästa bör avhålla sig från tjänstgöring och att i andra hand lämna understöd åt präst, som på grund av sjukdom eller annan olycklig omständighet, varöver han ej kunnat råda, blivit i behov av ekonomiskt stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift
Organisationsnummer:855102-0483
Adress:
  • Göteborgs stift
  • Box 11937
  • 404 39 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7713000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 649 202 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS