ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, ”i mån av behov dels lämna understöd åt frimurarebröder och avlidna bröders efterlevande, varvid företräde skall lämnas broder, som tillhör eller tillhört Logen, respektive änkaoch barn efter avliden dylik frimurarebroder, dels att främja vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade, ävensom att bidraga till barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning”. Avkastningen av samfonden får inte användas till ändamål som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden för Behövande
Organisationsnummer:802008-0050
Adress:
  • S:t Johanneslogen S:t Erik
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633752
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS