ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att, sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjudomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, úûd) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen får dock inte anvädnas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. För frisängsfond tidigare gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter, skall alltjämt iakttagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden DSÖ
Organisationsnummer:835000-7640
Adress:
  • Landstinget Blekinge
  • Blekingesjukhuset
  • 371 85 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-731000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:552 968 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS