ÄNDAMÅL

Av Otto David Forsmans och Sigrid Forsmans gåvobrev den 15 december 1944 skall den disponibla avkastningen från fonden användas för Gävle stads förskönande eller prydande eller därmed jämförligt ändamål. Av Algot Nygrens testamente från 1913 skall ränteavkastningen användas till Gävle stads prydande och förskönande. Exempelvis anläggande av nya samt utvidgning av befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp av för parker, planteringar och alléer erforderlig fast egendom, inköp och uppresande av statyer eller andra konstverk. Fondmedlen får inte användas för sedvanligt underhåll. Kammarkollegiet har den 13 juni 1978 bifallit permutationsansökan från Gävle kommun. Beslutet innebär: Att fonderna sammanlägs till en samfond, benämnd Claes David Forsmans minne och Algot Nygrens donationsfond, att centrala kulturnämnden blir formell styrelse, att fondernas avkastning får användas för stadens, förutvarande Gävle stads, förskönande och prydande, dock ej för ändamål inom det specialreglerade kommunala förvaltningsområdet samt att av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden Claes David Forsmans minne och Algot Nygrens donation
Organisationsnummer:885001-3569
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 931 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS