ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning skall användas för utdelning till – hjälp till behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, – semester/rekreationsresa inom eller utom landet för mindre bemedlade sjuka, åldringar eller gravt handikappade personer, – semester/rekreationsresa inom eller utom landet för mindre bemedlad person som oegennyttigt och förtjänstfullt skött ocgh tait hand om sjuk och/eller handikappad medmänniska, – främjande av trivsel, trevnad, gemenskap och förströelse för mindre bemedlade sjuka, handikappade och åldringar. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som befinns lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden för allmänna hjälpbehov
Organisationsnummer:814801-1722
Adress:
  • Sigtuna Kommun
  • 195 85 MÄRSTA
Telefonnummer:08-59126000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:876 105 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS