ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till förmån för skolledare och lärare vid grundskolans låg- och mellanstadium, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap enligt följande bestämmelser:
1 Studieresor utan geografisk begränsning
2 Studiebesök, t ex besök på läromedelsförlag, institutioner, mässor, bibliotek, arkiv och ämneskongresser (dock ej med facklig anknytning).
3 Framställan av läromedel. Dessa bör vara så utformade att de kan användas av flera lärare under flera år. Materialet skall vara nyproducerat och av lokalt intresse.
4 Inventering av och planering för studiebesök och exkursioner, studiematerial användbart för flera lärare under flera år.
5 Vetenskapligt författarskap i den mån det kan inordnas under punkt 3 och 4 ovan.
I de fall då inga lämpliga stipendiater enligt punkterna 1-5 ovan finnes kan bidrag ur fonden även användas för kollektiva trivselbefrämjande åtgärder vid resp skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för lönedonationer i Filipstads kommun
Organisationsnummer:872400-3440
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS