ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till förmån för skolledare och lärare vid grundskolans låg- och mellanstadium, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap enligt följande bestämmelser:1 Studieresor utan geografisk begränsning2 Studiebesök, t ex besök på läromedelsförlag, institutioner, mässor, bibliotek, arkiv och ämneskongresser (dock ej med facklig anknytning).3 Framställan av läromedel. Dessa bör vara så utformade att de kan användas av flera lärare under flera år. Materialet skall vara nyproducerat och av lokalt intresse.4 Inventering av och planering för studiebesök och exkursioner, studiematerial användbart för flera lärare under flera år.5 Vetenskapligt författarskap i den mån det kan inordnas under punkt 3 och 4 ovan.I de fall då inga lämpliga stipendiater enligt punkterna 1-5 ovan finnes kan bidrag ur fonden även användas för kollektiva trivselbefrämjande åtgärder vid resp skola.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för lönedonationer i Filipstads kommun
Organisationsnummer:872400-3440
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-611 00
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:160 073 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS