ÄNDAMÅL

1. Fonden skall användas av Barbro Grankvist tillsammans med dem som bor och arbetar i den gruppbostad där Barbro Grankvist bor.
2. Fonden skall användas för uppmuntran och trevnad. Med uppmuntran och trevnad menas att anordna fester och underhållning, att anordna kortare resor och utflykter, att inköpa utrustning för underhållning såsom video, stereo samt skivor och band till dessa.
3. Första året får 10.000:- (tiotusen) kronor uttagas av stiftelsens medel, därefter skall avkastningen och utöver avkastningen 5.000:- (fem tusen) kronor uttagas varje år för att tillgodose stiftelsens ändamål.
4. Uttag får ske maximalt 6 gånger per år.
5. Beslut om ianspråktagande av stiftelsens medel skall fattas av en grupp bestående av den som arbetar som kontaktpersonal för Barbro Grankvist i boendet, föreståndaren i boendet samt kommunens överförmyndare.

Om Barbro Grankvist skulle avlida innan fondens tillgångar är förbrukade, skall därefter följande regler ersätta ovanstående 5 punkter:
1. Avkastningen jämte 5.000:- (fem tusen) kronor skall varje år utdelas i form av stipendier.
2. Behöriga mottagare av stipendier skall vara kvinnor som är folkbokförda/-skrivna i Hedemora kommun.
3. Ändamålet med stipendierna skall vara att finansiera utbildning med inriktning på arbete med psykiskt utvecklingsstörda.
4. Stipendiat får inte samtidigt under denna utbildning uppbära lön eller annan löneliknande ersättning.
5. Utdelning av stipendier skall ske till 3-5 kvinnor per år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ebba Grankvist
Organisationsnummer:802480-3507
Adress:
  • Hedemora kommun/ekonomikontoret
  • Box 201
  • 776 28 HEDEMORA
Telefonnummer:0225-340 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS