ÄNDAMÅL

Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden skall stödja forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Sällsyntafonden arbetar också för att stötta informationsspridning och för att öka kunskapen om sällsynta diagnoser. Ändamålet skall uppfyllas genom att anskaffa medel och arbeta för att stödja och utveckla ovan beskrivna verksamhet genom att fördela pengar. Stödet skall i första hand utbetalas enligt förslag från Sällsyntafondens vetenskapliga råd eller Ågrenska AB(svb).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällsyntafonden
Organisationsnummer:802479-8202
Adress:
  • Ågrenska AB
  • Box 2058
  • 436 02 Hovås
Telefonnummer:031-7509100
E-post:anders.olauson@agrenska.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:813 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS