ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och åt framtiden bevara Hälsinge Regementes soldathem med kyrka. Ändamålet är av allmänt intresse men syftar också speciellt till att tillvarataga anställdas och f.d. anställdas vid Hälsinge Regemente intresse av att bevara byggnaderna och bevara kamratskapet vid Hälsinge Regemente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente
Organisationsnummer:885001-7230
Adress:
  • Västra Gränsgatan 2
  • 802 67 GÄVLE
Telefonnummer:026-60 20 56
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 264 122 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS