ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åstadkomma bostäder för ålderstigna mindre bemedlade personer, som ej åtnjuts fattigvård eller äro berättigade till pension från stat eller kommun, främst för sådana, som uppfostrat minst tre välartade barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Salomon Isak Sterns Minne
Organisationsnummer:836200-1821
Adress:
  • Sölvesborgs Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 Sölvesborg
Telefonnummer:0456-816029
E-post:therese.lavesson@solvesborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:310 898 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS