ÄNDAMÅL

Medlen används för utdelning till kyrkligt socialt arbete inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Diakonins Vänner
Organisationsnummer:855102-4774
Adress:
  • Ekonomitjänst
  • Mellerudsgatan 9
  • 464 31 Mellerud
Telefonnummer:070-3045603
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS