ÄNDAMÅL

Årliga avkastning skall utdelas som stipendier till särskilt begåvade behövande personer upp till och med 27 års ålder mantalsskrivna i Alvesta och Växjö kommuner. Stipendierna skall utgå till studier inom vederbörandes ämnesområde vid universitet, högskolor, gymnasieskolor, kommunala vuxenskolor och folkhögskolor samt därmed jämförliga institutioner och skolor. Stipendier kan också utgå för studieresor i samband med studier vid utbildningsanstalter enligt ovan. Stipendium kan tillfalla fler än en sökande men högst tre, om medlen så medger. Stipendium kan tillfalla samma person mer än en gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roland Femtings Stipendiefond
Organisationsnummer:802481-1682
Adress:
  • Allbo Begravningsbyrå AB
  • Box 102
  • 342 21 Alvesta
Telefonnummer:0472-191 20
E-post:ulrica@allbobegravning.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS