ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att hjälpa sång- och musikstuderande ungdomar födda inom Bodafors Köpings gamla gränser. Sökanden får inte vara äldre än tjugofem år. Sång- och/eller musikstudierna skall ske med inriktning på en yrkesverksam bana som musiker/sångare eller musiklärare. Endast avkastningen från stiftelsen får användas för utdelning. Innan utdelningens storlek bestäms skall från avkastningen till kapitalet avsättas ett belopp som gör att fondens tillgångar behåller sitt reala värde. Varje mottagare skall erhålla minst 10% av det utdelningsbara beloppet. En enskild mottagare får dock aldrig erhålla mer än 50% av det utdelningsbara beloppet. Utdelningen skall ske varje år den 25 oktober.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Roland Jonssons minnesfond
Organisationsnummer:802481-3829
Adress:
  • Swedbank AB, Stiftelsetjänster
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:031-620000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS