ÄNDAMÅL

Syfte är att tillgodose behovet av bostäder åt Försvarsmaktens och Försvarshögskolans militära programdeltagare, anställda och studenter samt åt anställda vid annan försvarsmyndighet. Stiftelsen får främja syftet genom att använda sina samlade resurser i egen regi, genom hel- eller delägda bolag eller i samverkan med andra bolag. För det fall att Stiftelsens förmåga att erbjuda bostäder till sin destinatärkrets överstiger det behov som föreligger för tillfället får uthyrning ske till andra för begränsad tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riksförsvarsbostäder
Organisationsnummer:802482-1228
Adress:
  • Stiftelsen MHS Bostäder
  • Box 242 41
  • 104 51 Stockholm
Telefonnummer:08-52808600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS