ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att bromsa eller bota cancersjukdom. Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade forskare, universitet elller institution. Bidrag kan också lämnas till institutioner vid högskola eller universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/ forskarteam vid flera tillfällen. Därutöver kan bidrag också lämnas för utbildning och undervisning inom cancersjukdomar. Ansökningar om anslag granskas styrelsen. Utdelning av beslutade bidrag ska ske minst två (2) gånger per år och gärna vid evenemang med koppling till cancersjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rapunzel vs Cancer
Organisationsnummer:802478-0390
Adress:
  • Rapunzel of Sweden
  • Box 3174
  • 903 04 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:314 126 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS