ÄNDAMÅL

För understödjande af medlemmar af företrädesvis Rehbinderska slägten och dernäst andra med denna befryndade slägter, allt på sätt nu eller framdeles kommer att af mig Hugo Rehbinder genom särskild testamentarisk handling närmare bestämmas. Slägtfond, hvars afkastning borde användas hufvudsakligen till studiebidrag åt lovande ynglingar, främst af Rehbinderska slägten. Rehbinderska fonden som uppfostringsunderstöd och äfven andra understöd serskildt ålderdoms – enligt Riddarhusdirektionen, företrädesvis medlemmar af Rehbinderslägten, dernäst dermed beslägtade, och understöden böra vara temligen rundliga, så att de blifva till verklig hjelp. Att till en var av fröknarna Anna Taube och Märta Taube, döttrar av generalen O. P. Taube och hans maka, Friherrinnan Augusta Maria Rehbinder, utbetalas, så länge hon lever ogift, en livränta av Kr. 500:- årligen, vilken livränta skall utgå ur min mans bo, så länge detta ej är slutligen skiftat, att avräknas å kaitalbeloppet av den i min mans testamente avsedda Rehbinderska fonden, samt därefter ur samma fond; skolande en av dessa livräntor, om och när densamma ej längre utgår till endera av fröknarna Taube, utgå till deras moster, fröken Catharina Charlotta (Lotten) Rehbinder, så länge hon lever ogift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rehbinderska fonden
Organisationsnummer:102018-8635
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS