ÄNDAMÅL

Att bidra till dokumentation av Ramseles historia. Fonden ska bidra till att bekosta tryckning av böcker och andra publikationer om Ramseles historia. Fonden ska även bidra till att belöna insatser kring forskning om Ramseles historia. Fonden ska verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag till lämplig kandidat när helst Ramseles Hembygdsförenings styrelse i samråd med Länsmuseet Murberget anser att lämplig kandidat finns.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ramsele sockens Forsknings- och Donationsfond
Organisationsnummer:802481-3258
Adress:
  • Karin Granli
  • Krokvägen 2C
  • 880 40 Ramsele
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:160 074 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS