ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier e d till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Ändamålet omfattar också bekämpande av drogmissbruk. Utdelning för nu angivna ändamål skall lämnas till sjukhus, vårdhem, samfund och organisationer utövande sådan verksamhet, som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning, företrädesvis inom sjukvårdens eller barnavårdens område, vilken indirekt främjar ändamålet med stiftelsens verksamhet. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansökan, som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan. Stiftelsens ändamål förverkligas i första hand genom enligt vad ovan angives användande av avkastningen av stiftelsens kapital. Under envar donators livstid må även stiftelsens kapital upp till 50 % användas för dess ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Organisationsnummer:802010-9834
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS