ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas för det ändamål som angivits i de den 28 april 1952 och den 11maj 1965 för fonden utfärdade gåvobreven. Ytterligare föreskrives. Från och med år 2000 må viss del av fondens medel användas för något med fondens ursprungliga ändamål (utdelning av bokpremier) besläktat ändamål. Som exempel på dylikt åsyftat ändamål må nämnas: främjande av någon yngre forskares vetenskapliga arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar J:son Marks premiefond, tiiläggsfonden
Organisationsnummer:857501-3878
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-786 3052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:825 816 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS