ÄNDAMÅL

Ur Fondens avkastning skall årligen utbetalas bidrag till privat personer, organisationer, press, bokförlag som verkar för jiddisch-kultur, jiddisch-språk, förlag och forskning och teaterverksamhet, i Sverige och utlandet. Skulle inga sökande till bidrag från Fonden-till jiddischverksamhet inkomma skall 25% av årets avkastning läggas till Fondens kapital och resten av avkastningen skall gå till Församlingens sociala verksamhet och årligen betalas ut som bidrag till judiska centret i Stockholm, judiska sjukhemmet i Stockholm, till Glämsta och judiska Kvinnoklubben i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rachela och Samuel Gawendos fond
Organisationsnummer:802423-8894
Adress:
  • Judiska Församlingen i Stockholm
  • Box 7427
  • 103 91 Stockholm
Telefonnummer:08-587 858 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS