ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska utnyttjas för främjande av historievetenskaplig kontakt med utlandet, särskilt bestridande av speciella kostnader i samband med besök vid universitet av utländska gästföreläsare i ämnet historia.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Torvald Höjers minnesfond
Organisationsnummer:802402-7750
Adress:
  • Stockholms Universitet Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:141 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS