ÄNDAMÅL

Vart femte år lägges räntan till fondens kapital. Andra år skall vid vårterminens början den upplupna räntan utdelas såsom stipendium till en behövande och förtjänt studerande, som är född i någon av här nämnda kommuner i Norrbottens län: Haparanda stad, Nedertorneå, Karl Gustaf, Hietaniemi, Övertorneå, Korpilombola, Pajala, Tärendö, Junosuando, Karesuando, Nederkalix och Överkalix, som minst ett år tillhört nationen och som bedriver studier i ämnen, tillhörande den humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller medicinska fakulteten. Stipendiet utdelas för ett år i sänder och får av samma innehavare uppbäras högst två år. Det får ej utgöra hinder för innehav av annat stipendium. Skulle dödsboets tillgångar bli så ringa, att avkastningen anses otillräcklig för ett stipendium, kan nationen besluta, att det tillgängliga beloppet fonderas, tills det uppnått lämplig storlek. Om å andra sidan de disponibla räntemedlen anses medge en uppdelning på två stipendier, utgående enligt ovanstående bestämmelser, äger nationen fatta beslut om en sådan uppdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ragnar och Edit Sahlströms stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3804
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS