ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att genom sin ränteavkastning sätta Sällskapet i tillfälle att främja den otolarynologiska vetenskapen genom utdelande av belöningar för goda, vetenskapliga arbeten, genom anslag för möjliggörande av särskilda vetenskapliga undersökningar, genom inköp av dyrbarare litteratur eller kostbara apparater för deras räkning, som utöva veteskaplig författareverksamhet på ifrågavarande område, eller ock på annat lämpligt sätt, varom allt Sällskapet årligen må fatta beslut, efter vederbörande nämnds förslag och sedan sektionen för otiatri, rinologi och laryngologi satt i tillfälle att i ärendet yttra sig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen R och E Nachmansons fond
Organisationsnummer:802403-5860
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS