ÄNDAMÅL

Stiftelsens mål är att driva och utveckla en lösning för att på ett säkert och anonymiserat sätt samla in anonymiserad och avpersonifierad hälsorelaterad data för att främja forskning och utveckling för att främja den allmänna hälsan i våra samhällen. Denna utvecklade lösning ger nyttjarna en möjlighet att frivilligt registrera sina uppgifter via en öppen applikation för att stoppa epidemier och skydda individers hälsa samt stödja hälso- och sjukvård i de samhällen där applikationen används. Stiftelsen skall tillgodose de angivna syftena genom att hålla applikationen öppen för allmänt bruk som en open source att använda applikationen utan att begära ersättning för detta ändamål. Programvaran ska vidare licensieras till tredje man mot ersättning för annat ändamål som inte inkräktar på det i syftet avsedda ändamålet med applikationen. Stiftelsen skall även ombesörja driften av de IT-tjänster som krävs för att säkerställa anonymisering av insamlade data. I stiftelsen får för uppfyllandes av dess syfte drivas näringsverksamhet. Eventuell avkastning på programvaran genom sådan licensiering av densamma ska användas till att stödja fysiska och juridiska personer som driver projekt inom sjukvård som stödjer den allmänna hälsan i samhället eller vetenskaplig forskning kring upprätthållande och förbättring av den allmänna hälsan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen R.U.O.K
Organisationsnummer:802481-6186
Adress:
  • Marie Strömberg
  • Sveavägen 141A
  • 113 46 Stockholm
Telefonnummer:733550040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS