ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning lägges 1/10 till kapitalet. Återstående 9/10 av fondens avkastning utdelas årligen till medlem av Nationen, som studerar medicin, med företrädesrätt för släkting till donatorn. Stipendiet kan få uppbäras av samma stipendiat under högst 5 år. Skulle något år anledning saknas att utdela stipendiet eller någon del därav, skall detta läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor John Naeslunds stipendiefond
Organisationsnummer:802480-4489
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS