ÄNDAMÅL

Med undantag av vart femte år utdelas som stipendium den vid varje års bokslut nationen tillgodogjorda räntan till studerande av Norrlands nation, som är född och uppfödd i Västerbotten eller Norrbotten och känd för goda kunskaper och hedrande vandel. Vart femte år lägges räntan till kapitalet. Vid ansökan till stipendiet iakttages särskilt att sökanden skall vid ansökningstiden hava tillhört nationen i minst 2 år samt vara vid Universitetet och i Norrl.nat. inskriven och närvarande. Stipendierna utdelas för två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor E.O. Burmans och hans makas stipendiefond
Organisationsnummer:802480-3929
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:231 764 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS