ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är:- att medverka till att bereda destinatärerna semesterbostäder med sådan lokalisering att semesterspridning underlättas.- att befrämja destinatärernas välbefinnande och tivseln på bolagets arbetsplatser.- att befrämja sjuk- och hälsovård för destinatärerna med sådan inriktning att sjukdomstillstånd profylaktiskt och terapeutiskt åtgärdas.Vidare kan stiftelsen under förutsättning att det faller inom ramen för stiftelsens verksamhet enligt gällande regeler ochi den utsträckning stiftelsens styrelse finner det lämpligt medverka till omsättning av aktier i Praktikertjänst AB mellan stiftelsens destinatärer liksom till förvaltning av sådana aktier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Praktikertjänstkonsortiet
Organisationsnummer:802011-0568
Adress:
  • 103 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-1280000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS