ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge premier till elever på Katedralskolan som uppfyller en av två kriteriegrunder. Det första kriteriet är att ha uppvisat ett genuint intresse för något eller några av de naturvetenskapliga ämnena även om de inte har betytt högsta betyg i kurserna; alternativt gjort anmärkningsvärda framsteg inom ett eller flera naturvetenskapliga ämnen trots sjukdom, funktionshinder eller annan omständighet. Den andra kriteriet uppfylls genom att ha uppvisat utomordentliga kunskaper i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen där eleven kanske t o m har nått förbi kunskapskraven för högsta betyg

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Claes-Henrik Dohlmans premiefond
Organisationsnummer:802481-9966
Adress:
  • Lunds Kommun
  • Box 41
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-3595000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS