ÄNDAMÅL

/…/ att fondens avkastning användes till utdelning av penningbidrag till reumatikersjuka för möjliggörande av deras resor till och uppehälle i länder och orter med ett för sådana sjuka gynnsamt klimat, varvid bör iakttagas, att varje bidrag ej understiger 1.000 kr. /…/ att fondmedlen, om de ej längre skulle erfordras för ovan avsatt ändamål till följd av forskningens framsteg eller nya rön, i stället skulle disponeras till direkt hjälp åt vanföra och/eller handikappade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Carin Fahlins fond
Organisationsnummer:802407-9967
Adress:
  • Reumatikerförbundet
  • Box 90337
  • 102 25 Stockholm
Telefonnummer:08-505 805 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS