ÄNDAMÅL

Avkastningen skall helt gå till understöd av vetenskaplig reumatologisk forskning. Understöd får ej lämnas till annat än verifierade utgifter för vetenskapligt arbete men ej till kostnader för översättning, trycksaker eller ersättning för forskares egen blivna lön eller arvode. Från stiftelsen får utdelning årligen ske, dock skall av årets avkastning minst 15 procent utöver penningvärdets fall läggas till kapitalet. Skulle lagstiftningens villkor för att fonden skall vara skattefri icke tillåtaså hög procent som i detta fall skall högsta tillåtna sådan procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Professor Gunnar Edströms Forskningsfond
Organisationsnummer:802407-9983
Adress:
  • Reumatikerförbundet
  • Box 90337
  • 120 25 Stockholm
Telefonnummer:08-505 805 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS