ÄNDAMÅL

Fonden är avsedd att bereda verksam hjälp åt en vetenskaplig forskare, med företräde för den, som ägnat sig åt de filosofiska ämnena. Räntan å denna fond anlitas i första hand för att bestrida underhållet av Pontus Wikners grav samt fondens förvaltningskostnader. Av återstoden må högst tre fjärdedelar, avjämnat nedåt till jämnt hundratal kronor, utdelas såsom stipendium åt någon akademisk medborgare i Uppsala, vilken ägnat sig åt filosofiens studium och vunnit någon större grad av självständighet i sina studier. Stipendiet utgår under tre år till samma innehavare och ledigförklaras senast den 15 oktober terminen innan det för första gången utdelas. Återstoden av avkastningen lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pontus Wikners stipendium
Organisationsnummer:802480-5650
Adress:
  • Uppsala studentkår
  • Övre Slottsgatan 7
  • 753 10 Uppsala
Telefonnummer:018-4803100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS