ÄNDAMÅL

Att främja utbildning och utveckling av anställda och förtroendemän i bostadsbranschen, med särskild tonvikt på SABO-företagen.
I detta syfte skall stiftelsen dels planera och anordna utbildning, svara för framtagande av utbildningsmaterial m m, dels samverka med andra organisationer och med statliga och kommunala utbildningsinstanser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Personal- och Ledningsutveckling i SABO-företagen, PLUS
Organisationsnummer:802011-9007
Adress:
  • SABO
  • Box 474
  • 101 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4065500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS