ÄNDAMÅL

Av en årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter hörande av personalkonferensen vid kommunens gymnasieskola. Utdelningen skall komma elever och personal vid kommunens gymnasieskola tillgodo och företrädesvis för, belöning åt elev som ägnat arbete år kulturell eller idrottslig verksamhet vid skolan, belöning åt elev och personal som vid skolan genom särskilda och konkreta projekt arbetat för att främja och utveckla internationell förståelse, samarbete och fred, studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, studiebesök eller annat för personalen gemensamt ändamål ägnat att utveckla yrkesskicklighet, samarbetsförmåga, jämställdhet mellan män och kvinnor samt förståelse för arbetslivets villkor i och utanför skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Paul Felixons donationsfond
Organisationsnummer:832800-9298
Adress:
  • Box 706
  • 572 28 OSKARSHAMN
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS