ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom ämnesområdet urologisk kururgi i Örebro län.

Bidrag och stipendier kan utbetalas till forskningsarbete, studie- och kongressresor, litteratur, föreningsavgifter och liknande. Bidrag må beviljas till läkare vid urologiska och kirurgiska kliniker inom Örebro län. Bidrag må även beviljas specialister i urologi, som var anställda vid nämnda kliniker vid utgången av år 1990. Om särskilda skäl föreligger kan ocksåandra personalkategorier med anknytning till ovannämnda kliniker undantagsvis erhålla bidrag från stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Forskning och Utveckling vid Urologiska Kliniken i Örebro län
Organisationsnummer:875002-4518
Adress:
  • Beata Persson
  • RÃ¥dstugugatan 20
  • 713 31 NORA
Telefonnummer:070-533 02 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS