ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uteslutande ändamål att – annorledes än genom beredande av pension – främja vid bolaget eller dess dotterbolag anställdas välfärd, nytta eller trevnad, varvid här och i dessa stadgar i övrigt med ”anställda” skall avses endast anställda eller förutvarande anställda vid anläggningarna i Högsjö jämte deras familjer.

De ändamål, vartill Stiftelsens medel må användas, skall kunna inrymmas under något av de verksamhetsområden för Stiftelsen, nämligen

att främja ungdomsvård och fritidssysselsättning,

att i den mån bolaget har behov därav stödja utbildningen av personal för fortsatt arbete i bolaget. Dylikt stöd kan lämnas genom stipendier eller på annat sätt. Stipendier skall kunna avse såväl praktiska som teoretiskastudier, i Sverige eller utlandet.

att främja Högsjö bruksamhälles utveckling som bostadsort för bolagets anställda genom att stödja sådana gemensamma anordningar som uteslutande eller så gott som uteslutande kommer bolagets anställda till godo, samt

att i övrigt främja och stödja anläggningar och åtgärder för de anställdas och deras anhörigas gemensamma välfärd, nytta eller trevnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Schullström och Sjöströms Minnesfond
Organisationsnummer:818500-2188
Adress:
  • Skolgatan 20
  • 64362 Högsjö
Telefonnummer:076-1112914
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS