ÄNDAMÅL

Fondens destinatärskrets skall utgöras av elever vid kommunens samtliga grundskolor. Fondens avkastning skall i form av stipendier tilldelas sådana elever vid kommunens högstadieskolor som gjort betydande framsteg. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Den disponibla avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta. Den disponibla avkastningen som icke användes skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Paul Berghaus minne
Organisationsnummer:802481-8380
Adress:
  • Partille kommun
  • Gamla Kronvägen 34
  • 433 82 Partille
Telefonnummer:031-7921000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:246 422 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS