ÄNDAMÅL

[—] och det övriga Selångers kommun och skall av detta senare bildas en fond varav den årliga räntan får användas till för kommunen nyttiga och goda ändamål samt för vårdande av min familjegrav. Fonden skall förvaltas av Sundsvalls kommun. Kommunstyrelsen skall handha den ekonomiska förvaltningen av fondens medel. Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av kommunstyrelsen till fondens särskilda ändamål för den vidgade kommunen efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Paul Näslanders fond
Organisationsnummer:889200-2505
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:222 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS