ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskning för utveckling av behandlingar med syfte att bromsa eller bota Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Stiftelsen ska också stödja forskning som resulterar i ny kunskap om orsaker till att individer utvecklar Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Stiftelsens ändamål ska uppnås genom att stiftelsen lämnar anslag till enskilda disputerade forskare oavsett nationalitet, universitet eller institution. Bidrag kan också lämnnas till institutioner vid högskola eller universitet. Anslag får lämnas till samma forskare/forskarteam vid flera tillfällen. Ansökningar om anslag kan granskas av ett vetenskapligt råd. Utdelning av beslutade bidrag ska ske en gång per år och gärna vid ett årligt evenemang med koppling till Parkinsons sjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Parkinson Research Foundation
Organisationsnummer:802477-4849
Adress:
  • Heiman
  • Skillinggränd 1
  • 11220 Stockholm
Telefonnummer:705122505
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS