ÄNDAMÅL

Till förmån för behövande, humanistiskt studerande, adliga ungdomar. Sökande som är släkt med ätterna Palmqvist och Lillienberg skall äga visst företräde. Stipendiets storlek bör motsvara en vid stipendiets sökande genomsnittlig månadslön. Riddarhusdirektionen äge att, om så erfordras av skatteskäl eller dylikt, omdisponera stipendiets storlek, dock på ett sådant sätt att fonden fortlever i längsta möjliga tid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Palmqvist/Lillienbergska stipendiefonden
Organisationsnummer:802425-5880
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS