ÄNDAMÅL

2:o) Efter bådas vårt dödliga frånfälle, skall avkastningen enligt Direkctionens godtfinnande tilldelas någon behöfvande, vare sig Man eller Qvinna – som härstammar ifrån våra föräldrar framlidne Stats-Rådet Friherre Carl Otto Palmstierna, och hans jemväl med döden bortgångna hustru Friherrinnana Lovisa Eleonora Palmstierna, född Rudbeck, med företrädesrätt för den, som bär namnet Palmstierna – Hvilken är i behof af understöd för sig sjelf eller för uppfostringsbidrag till något sitt Barn. 3:o) Skulle ingen af förenämnda våra föräldrars afkomlingar af directionen finnas vara i behof af understöd för sig eller sin familj, bör fondens hela ränta för hvarje år läggas till kapitalet, intill dess kapitalbeloppet uppgått till misnt 10,000 kronor, hvarefter af fondens afkastning bildas två pensioner till lika belopp, att tilldeals behöfvande personer af Adel med företrädesrätt för Descendenter af framlidne Stats-Rådet Friherre Carl Otto Palmstierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Palmstiernska fonden
Organisationsnummer:802002-5972
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS