ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas av socialnämnden i form av bidrag till underhållning och förströelse för åldringar vid Attmarhem. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen P M Selins fond
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:65 322 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS