ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att skapa jämlika samhällen genom att verka för diversifierat ägande, med fokus på att utjämna skillnader mellan kvinnor och män. Inom ändamålet verkar stiftelsen för forskning och kunskapsinsamling samt tillgängliggörande av detta innefattande tjänste- och produktutveckling inom ändamålet.

Stiftelsen kan direkt eller indirekt stödja individer samt verksamheter som utifrån kunskap verkar för att förändra strukturer och skapa lösningar inom ändamålet.

Stiftelsen ska främja ändamålet främst genom att
– öka möjlighet att bedriva forskning och sprida kunskap inom ändamålet
– främja tjänste- och produktutveckling inom ändamålet
– stötta individer samt verksamheter som utifrån kunskap verkar för att förändra strukturer och skapa lösningar inom ändamålet
– främja människors ekonomiska autonomi

Såväl stiftelsens avkastning som dess kapital får användas för ändamålet, dock ska 200 000 kr av det ursprungliga stiftelsekapital utgöra bundet kapital.

Stiftelsen får efter tio (10) år använda det bundna kapitalet för stiftelsens ändamål och därigenom upplösa stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ownershift
Organisationsnummer:802482-4750
Adress:
  • Hegg
  • Torshammarvägen 12A
  • 18133 Lidingö
Telefonnummer:070-7981214
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS