ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja och främja individers drömmar och ambitioner, samt att bidra till en positiv förändring i världen.

Stiftelsen ska verka för sitt syfte genom att främja allmännyttig verksamhet, såsom social hjälpverksamhet med ett särskilt fokus på äldre personer, omsorg om barn och ungdom, utbildning, vetenskaplig forskning, kultur samt natur- och miljövårdande verksamhet.

Stiftelsen ska företrädesvis tillgodose ändamålet genom ekonomiska bidrag till andra organisationer men kan även ge bidrag till enskilda.

Stiftelsen får även främja sitt ändamål genom bidrag till företag och projekt som genom teknologisk och kreativ innovation verkar för stiftelsens syfte.

Stiftelsen äger avgöra vilket eller vilka ändamål stiftelsen ska tillgodose från tid till annan samt om stiftelsen i någon del ska främja sitt ändamål genom egen verksamhet – i stiftelsen eller dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:JM Dahls stiftelse
Organisationsnummer:802482-4784
Adress:
  • Joakom Dahl
  • Gamla Norrvägen 46
  • 352 43 Växjö
Telefonnummer:0709855450
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS