ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som syfte att verka för miljövänliga landsvägstransporter för att på så sätt kunna uppnå dom uppsatta energi och klimatmålen till 2030 och framåt. Detta skall ske genom forskning och utveckling av järnvägsvagnar som medger att lastbilar och andra traditionella bärare av högvärdigt och miljöfarligt gods kan utnyttja järnvägens infrastruktur på ett mer rationellt sätt. Där stiftelsens ändamål är att:

– Främja forskning och utveckling av landvägstransporter på järnvägen.
– Verka för en mer klimatneutral transportinfrastruktur.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Klimatsmarta hållbara lastbilstransporter
Organisationsnummer:802482-4743
Adress:
  • Backen 551
  • 83595 Nälden
Telefonnummer:070-5645018
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS