ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja den svenska trämekaniska industrin genom ökning av träförädlingsvärdet och stärka den internationella konkurrenskraften, genom att bidra till:

* Utvecklad forskning och utveckling inom det trämekaniska området.
* Fördjupad samverkan mellan träforskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet samt långsiktig tillväxt.
* Nätverk som ökar kreativitet, utvecklingskraft samt bidrar till synergier mellan företag inom den trämekaniska sektorn.
* Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn.
* Ökad personalrörlighet mellan industri och forskning/utveckling inom det trämekaniska området.
* Förbättrande av produktionsprocessen vad avser det trämekaniska området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Centrum för Byggande och Boende med Trä
Organisationsnummer:802425-7761
Adress:
  • Att: Emmelie Gill
  • 351 89 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-89000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS