ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen får användas för reparationsabeten och dylikt efter fritt bedömande, dock så att halva grundsumman kvarstår i minst femtio år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingelöw Duhs stiftelse
Adress:
  • Örkelljunga pastorat
  • Box 30
  • 286 21 Örkelljunga
Telefonnummer:0435-51453
E-post:orkelljunga.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 142 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS