ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall allt framgent besparas till dess avkastningen vuxit till 80 000 kronor. Varje gång så har skett skall 5 000 kronor läggas till kapitalet och 75 000 kronor användas till välgörande eller kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål i Gefle, vilka äro ägnade att bereda samhällsmedlemmarna nytta och trevnad och ej äro av beskaffenhet att ovillkorligen böra genom uttaxering bekostas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
Organisationsnummer:885001-9392
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS