ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall allt framgent besparas till dess avkastningen vuxit till 80 000 kronor. Varje gång så har skett skall 5 000 kronor läggas till kapitalet och 75 000 kronor användas till välgörande eller kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål i Gefle, vilka äro ägnade att bereda samhällsmedlemmarna nytta och trevnad och ej äro av beskaffenhet att ovillkorligen böra genom uttaxering bekostas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
Organisationsnummer:885001-9392
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 576 683 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Enligt permutation 1979-03-19 får avkastningen användas dels som bidrag till äldre behövande personer, exempelvis för inköp av föremål som skapar trivsel eller på annat sätt underlättar det dagliga livet, dels till bedrivande av kontaktverksamhet bland äldre behövande ensamstående personer företrädesvis stiftelsens tidigare pensionärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
Organisationsnummer:885000-2190
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:860 757 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS